Czym jest BDO?

Zgodnie z artykułem 82 ust. 1 ustawy o odpadach, BDO jest systemem teleinformatycznym, który dysponuje bazą danych o podmiotach, które wprowadzają do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami. Dzięki rejestracji do BDO możliwe jest zbieranie danych związanych z gospodarką odpadami oraz spełnienie przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków, jakie zostały na nich nałożone. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzona jest przez marszałków województw.

Kody BDO odpadów odbieranych z gospodarstw domowych:

20 01 21* – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki liniowe oraz energooszczędne)

20 01 23* – urządzenia zawierające freon (np. lodówki, chłodziarki, klimatyzatory)

20 01 35* – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (np. monitory, telewizory, kuchenki i ogrzewacze z izolacją azbestową)

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35* (np. np. komputery, pralki, kuchenki mikrofalowe, elektronarzędzia, odbiorniki radiowe, magnetofony, odkurzacze, czajniki, drukarki, telefony itp.).

Kody BDO elektroodpadów, jakie odbieramy od firm:

16 02 11* – zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC (np. lodówki, chłodziarki, klimatyzatory)

16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (np. monitory, telewizory, zasilacze UPS, urządzenia zawierające rtęć, świetlówki liniowe oraz energooszczędne, lampy wyładowcze)

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 (np. komputery, pralki, kuchenki mikrofalowe, elektronarzędzia, odbiorniki radiowe, magnetofony, odkurzacze, czajniki, drukarki, telefony itp.)

* Zużyte urządzenie elektryczne należy do grupy odpadów niebezpiecznych